Home / Tag
Bộ Công an chỉ đạo mạnh tay dẹp nạn mại dâm biến tượng dưới dạng “sugar baby - sugar daddy' Bộ Công an chỉ đạo mạnh tay dẹp nạn mại dâm biến tượng dưới dạng “sugar baby - sugar daddy'

Bộ Công an chỉ đạo mạnh tay dẹp nạn mại dâm biến tượng dưới dạng “sugar baby - sugar daddy'

-   13/11/2021 09:24

Bộ Công an đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, Công an các địa phương chủ động nắm tình hình có kế hoạch triển khai đấu tranh phòng, chống loại tội phạm tiềm ẩn nhiều nguy cơ và hệ lụy này trong thời gian tới; đồng thời khuyến cáo hình thức “sugar baby - sugar daddy” sẽ tiếp tục biến tướng dưới nhiều hình thức khác.