Home / Tag
Công ty Cổ phần Quản lý, Sửa chữa và Xây dựng Cầu đường Tây Ninh: Nhà thầu “bách chiến bách thắng” tại Tây Ninh Công ty Cổ phần Quản lý, Sửa chữa và Xây dựng Cầu đường Tây Ninh: Nhà thầu “bách chiến bách thắng” tại Tây Ninh

Công ty Cổ phần Quản lý, Sửa chữa và Xây dựng Cầu đường Tây Ninh: Nhà thầu “bách chiến bách thắng” tại Tây Ninh

-   20/09/2023 11:03

Từ tháng 6-14/9/2023 trúng 5 gói thi công xây dựng trong đó có đến 3 gói chỉ định thầu rút gọn của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Tây Ninh. Công ty Cổ phần Quản lý, Sửa chữa và Xây dựng Cầu đường Tây Ninh là nhà thầu toàn một mình một ngựa khi tham gia hoặc được chỉ định thầu các gói sửa chữa, bảo dưỡng đường tại Tây Ninh.