Home / Tag
Một trường học ở Hà Nội 'vượt rào' cho học sinh đến trường bị xử phạt: Phụ huynh ủng hộ quyết định mở cửa trường học ở 'vùng xanh' Một trường học ở Hà Nội 'vượt rào' cho học sinh đến trường bị xử phạt: Phụ huynh ủng hộ quyết định mở cửa trường học ở 'vùng xanh'

Một trường học ở Hà Nội 'vượt rào' cho học sinh đến trường bị xử phạt: Phụ huynh ủng hộ quyết định mở cửa trường học ở 'vùng xanh'

-   08/10/2021 21:32

Trường Liên cấp Mầm non - Tiểu học - THCS Capitole cho học sinh trở lại trường sớm, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Sóc Sơn (Hà Nội) cho biết, sẽ mời hiệu trưởng lên làm việc và xử lý nghiêm. Tuy nhiên, nhiều phụ huynh lại ủng hộ việc mạnh dạn mở cửa sớm trường học và không đồng tình với việc lãnh đạo nhà trường bị xử lý.