Home / Tag
Gần 3 triệu ha rừng vô chủ - vì sao? Gần 3 triệu ha rừng vô chủ - vì sao?

Gần 3 triệu ha rừng vô chủ - vì sao?

-   07/10/2021 12:20

Đây là tự đề bài viết được đăng tải trên Báo Quốc phòng online, bởi theo số liệu công bố hiện trạng rừng, vẫn còn một diện tích lớn rừng và đất rừng, khoảng 3 triệu ha “chưa có chủ” và hiện đang được “tạm” quản lý, bảo vệ bởi các UBND xã - cơ quan chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về rừng và đất rừng tại các địa phương. Trong khi đó, hàng nghìn hộ dân vùng dân tộc thiểu số và miền núi - lõi nghèo của cả nước vẫn đang thiếu đất sản xuất.