largeer
Home / Tag
Bà Rịa Vũng Tàu: UBND thị xã Phú Mỹ cảnh báo 'dự án ma' Phú Mỹ Pearl Central của của Saigon Pearl Bà Rịa Vũng Tàu: UBND thị xã Phú Mỹ cảnh báo 'dự án ma' Phú Mỹ Pearl Central của của Saigon Pearl

Bà Rịa Vũng Tàu: UBND thị xã Phú Mỹ cảnh báo 'dự án ma' Phú Mỹ Pearl Central của của Saigon Pearl

-   25/12/2023 11:59

Mới đây, Chủ tịch UBND thị xã Phú Mỹ Nguyễn Văn Thắm đã ký thông báo về việc cảnh giác hành vi tuyên truyền thông tin dự án bất động sản trái pháp luật.