largeer
Home / Tag
Bình Dương: Biwase tiếp tục “một mình một ngựa” trúng gói xử lý rác sinh hoạt năm 2024 hơn 8,4 tỷ đồng tại Bắc Tân Uyên? Bình Dương: Biwase tiếp tục “một mình một ngựa” trúng gói xử lý rác sinh hoạt năm 2024 hơn 8,4 tỷ đồng tại Bắc Tân Uyên?

Bình Dương: Biwase tiếp tục “một mình một ngựa” trúng gói xử lý rác sinh hoạt năm 2024 hơn 8,4 tỷ đồng tại Bắc Tân Uyên?

-   02/01/2024 16:05

Chỉ có duy nhất Công ty CP - Tổng Công ty Nước - Môi trường Bình Dương (Biwase) tham gia gói thầu Xử lý rác sinh hoạt năm 2024 thuộc  KHLCNT Cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước năm 2024 trên địa bàn huyện Bắc Tân Uyên.