largeer
Home / Tag
Bình Dương: Duy nhất Công ty Nam Thiên tham gia gói thầu hơn 4,1 tỷ chăm sóc sóc cây xanh đô thị tại công viên Thủ Dầu Một năm 2023 - 2024 Bình Dương: Duy nhất Công ty Nam Thiên tham gia gói thầu hơn 4,1 tỷ chăm sóc sóc cây xanh đô thị tại công viên Thủ Dầu Một năm 2023 - 2024

Bình Dương: Duy nhất Công ty Nam Thiên tham gia gói thầu hơn 4,1 tỷ chăm sóc sóc cây xanh đô thị tại công viên Thủ Dầu Một năm 2023 - 2024

-   23/01/2024 16:53

Gói thầu Chăm sóc cây xanh đô thị tại công viên Thủ Dầu Một năm 2023 – 2024 do Công ty TNHH Quản lý Xây dựng Hưng Thịnh mời thầu, chủ đầu tư là Phòng Quản lý Đô thị Thành phố Thủ Dầu Một làm chủ đầu tư hiện chỉ có duy nhất Công ty CP Dịch vụ Nam Thiên dự thầu với giá 4.138.442.645.