Home / Tag
Bình Dương: An Sinh Phát tiếp tục một mình một ngựa trúng gói thầu hơn 3,6 tỷ đồng của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên Bình Dương: An Sinh Phát tiếp tục một mình một ngựa trúng gói thầu hơn 3,6 tỷ đồng của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên

Bình Dương: An Sinh Phát tiếp tục một mình một ngựa trúng gói thầu hơn 3,6 tỷ đồng của Ban QLDA Đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên

-   22/10/2023 17:02

Gói thầu mới nhất thi công xây dựng nhà nghỉ, nhà ăn và nhà vệ sinh Công an xã Hiếu Liêm do Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng huyện Bắc Tân Uyên giao cho Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Việt Trí Tín mời thầu có duy nhất Công ty TNHH Một Thành Viên Thương mại Xây dựng An Sinh Phát dự thầu và trúng với giá hơn 3,6 tỷ đồng.

Công ty Quỳnh Lộc chuyên duy tu sửa chữa, nạo vét tại Bắc Tân Uyên: Tháng trúng 3 gói thi công xây dựng, không đối thủ cạnh tranh Công ty Quỳnh Lộc chuyên duy tu sửa chữa, nạo vét tại Bắc Tân Uyên: Tháng trúng 3 gói thi công xây dựng, không đối thủ cạnh tranh

Công ty Quỳnh Lộc chuyên duy tu sửa chữa, nạo vét tại Bắc Tân Uyên: Tháng trúng 3 gói thi công xây dựng, không đối thủ cạnh tranh

-   09/10/2023 14:56

Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Quỳnh Lộc (Công ty Quỳnh Lộc) chỉ trong tháng 9/2023 trúng liền 3 gói thi công xây dựng, toàn một mình một ngựa của  Phòng Kinh tế huyện Bắc Tân Uyên và Phòng Nội vụ huyện Bắc Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.