largeer
Home / Tag
BRVT: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Phát triển Đô thị Huyện Long Điền tiếp tục trúng gói thầu hơn 13 tỷ đồng của Phòng KTHT huyện Long Điền? BRVT: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Phát triển Đô thị Huyện Long Điền tiếp tục trúng gói thầu hơn 13 tỷ đồng của Phòng KTHT huyện Long Điền?

BRVT: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu tư Phát triển Đô thị Huyện Long Điền tiếp tục trúng gói thầu hơn 13 tỷ đồng của Phòng KTHT huyện Long Điền?

-   14/12/2023 14:25

Trước đó các năm 2021, 2022, 2023, Công ty Cổ phần Dịch vụ và Đầu Tư Phát Triển Đô Thị Huyện Long Điền là nhà thầu được giao gói thầu chăm sóc cây xanh, thảm cỏ trên địa bàn huyện Long Điền do Phòng KTHT huyện Long Điền làm chủ đầu tư.