Home / Tag
Long An: Công ty Cổ phần Thiết kế Kiến trúc Nhà đẹp Đức Hòa một mình một ngựa tại gói thầu hơn 2,5 tỷ đồng sửa chữa Trụ sở UBND huyện Long An: Công ty Cổ phần Thiết kế Kiến trúc Nhà đẹp Đức Hòa một mình một ngựa tại gói thầu hơn 2,5 tỷ đồng sửa chữa Trụ sở UBND huyện

Long An: Công ty Cổ phần Thiết kế Kiến trúc Nhà đẹp Đức Hòa một mình một ngựa tại gói thầu hơn 2,5 tỷ đồng sửa chữa Trụ sở UBND huyện

-   19/10/2023 11:17

Hiện gói thầu thi công xây lắp + Thiết bị tại dự án Sửa chữa Trụ sở UBND huyện được Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đức Hòa gioa cho Công ty TNHH TM XD Song Khánh Phát làm bên mời thầu đang trong giai đoạn xét thầu. Chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Thiết kế Kiến trúc Nhà đẹp Đức Hòa tham gia và trúng?