largeer
Home / Tag
Khánh thành phố ẩm thực Phan Xích Long tại tuyến đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận) Khánh thành phố ẩm thực Phan Xích Long tại tuyến đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận)

Khánh thành phố ẩm thực Phan Xích Long tại tuyến đường Phan Xích Long (quận Phú Nhuận)

-   27/01/2024 09:24

Phố ẩm thực Phan Xích Long giới hạn từ đường Phan Xích Long dẫn vào khu dân cư Rạch Miễu và toàn bộ các tuyến đường nhánh, thuộc phường 1, 2, 7 (quận Phú Nhuận). Tuyến phố có hơn 220 địa chỉ kinh doanh ăn uống, trong đó có trên 80 điểm có thương hiệu ẩm thực nổi tiếng trong và ngoài nước.