Home / Tag
Ổi sạch của HTX Thanh Kiên xuất ngoại, đắt hàng ở Nhật Bản, Úc, Singapore... Ổi sạch của HTX Thanh Kiên xuất ngoại, đắt hàng ở Nhật Bản, Úc, Singapore...

Ổi sạch của HTX Thanh Kiên xuất ngoại, đắt hàng ở Nhật Bản, Úc, Singapore...

-   06/10/2021 17:12

Ổi Thanh Kiên vững thương hiệu nhờ sản xuất hữu cơ HTX nông nghiệp ổi Thanh Kiên (Phước Hòa, Phú Giáo, Bình Dương) chọn trồng ổi theo hướng hữu cơ thay vì cách truyền thống thông thường. Với tâm huyết của mình, các thành viên HTX đã xây dựng được thương hiệu cho sản phẩm cũng như nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.