largeer
Home / Tag
Có nên duy trì thói quen bọc thịt, cá trong giấy bạc để nướng? Có nên duy trì thói quen bọc thịt, cá trong giấy bạc để nướng?

Có nên duy trì thói quen bọc thịt, cá trong giấy bạc để nướng?

-   13/03/2023 17:12

Nhà tôi có thói quen bọc thịt, cá trong giấy bạc để nướng. Nhưng theo tôi tìm hiểu, giấy này có thành phần kim loại. Vậy việc sử dụng giấy bạc nấu nướng về lâu dài có độc hại hay không?