largeer
Home / Tag
Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định khánh thành Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư đầu tiên ở Việt Nam Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định khánh thành Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư đầu tiên ở Việt Nam

Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định khánh thành Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư đầu tiên ở Việt Nam

-   02/12/2023 14:11

Tại khu công nghiệp Nhơn Hội, Công ty Cổ phần Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định (Bidiphar) đã tổ chức lễ khánh thành, đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư. Đây là nhà máy sản xuất thuốc điều trị ung thư đầu tiên ở Việt Nam.