largeer
Home / Tag
Trường hợp nào phải chuẩn bị yêu cầu nguồn lực tài chính cho gói thầu? Trường hợp nào phải chuẩn bị yêu cầu nguồn lực tài chính cho gói thầu?

Trường hợp nào phải chuẩn bị yêu cầu nguồn lực tài chính cho gói thầu?

-   24/11/2023 09:42

Bản chất việc yêu cầu chứng minh nguồn lực tài chính để thực hiện gói thầu là khi chủ đầu tư/bên mời thầu muốn nhà thầu chứng minh doanh nghiệp/công ty mình có khả năng huy động được một khoản tiền giá trị là A (giá trị theo tỷ lệ quy định cho từng hồ sơ mời thầu), khoản tiền này mục đích là để nhà thầu có tiền dùng để triển khai gói thầu.