Home / Tag
Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Đề nghị có gói hỗ trợ riêng cho người lao động quay lại làm việc Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Đề nghị có gói hỗ trợ riêng cho người lao động quay lại làm việc

Phó thủ tướng Vũ Đức Đam: Đề nghị có gói hỗ trợ riêng cho người lao động quay lại làm việc

-   12/11/2021 07:02

Các nước đều có gói hỗ trợ đặc biệt cho người lao động quay lại nơi làm việc, Việt Nam đã có một số gói hỗ trợ rồi, nhưng đề nghị Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét có gói hỗ trợ riêng cho những lao động quay trở lại, đặc biệt lưu ý người nhà đi theo, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam tham gia trả lời chất vấn trước Quốc hội, sáng 11/11.