Home / Tag
Người đàn ông tự xưng là 'Ngọc hoàng đại đế' trấn yểm COVID-19 tuyên bố không làm tâm linh, không đăng clip nữa Người đàn ông tự xưng là 'Ngọc hoàng đại đế' trấn yểm COVID-19 tuyên bố không làm tâm linh, không đăng clip nữa

Người đàn ông tự xưng là 'Ngọc hoàng đại đế' trấn yểm COVID-19 tuyên bố không làm tâm linh, không đăng clip nữa

-   19/09/2021 14:59

'Tôi sẽ không vào Sài Gòn nữa... Hãy cứ để nhân sinh trải qua những tháng ngày sắp tới. Hãy cứ để vạn vật diễn biến vì thực sự xung quanh tôi rất nhiều áp lực hiện tại, và tôi thực sự không chịu nổi áp lực nữa rồi. Tôi sẽ không làm tâm linh nữa, và sẽ không làm thêm bất cứ 1 clip nào nữa', tài khoản Facebook Luong Gia Long tuyên bố.