Home / Tag
Chữa bá bệnh từ ung thư đến COVID-19 bằng cách lấy 'năng lượng ngoài không gian' thu hút hàng chục nghìn người trên Facebook, Youtube Chữa bá bệnh từ ung thư đến COVID-19 bằng cách lấy 'năng lượng ngoài không gian' thu hút hàng chục nghìn người trên Facebook, Youtube

Chữa bá bệnh từ ung thư đến COVID-19 bằng cách lấy 'năng lượng ngoài không gian' thu hút hàng chục nghìn người trên Facebook, Youtube

-   05/11/2021 17:13

Theo thông tin giới thiệu trên website và Fanpage NLG Việt Nam, năng lượng gốc (NLG) là môn học mới mẻ, hấp dẫn và hữu ích, được một Việt kiều Mỹ tên Lê Văn Phúc mang về Việt Nam. Thông qua phương pháp NLG, tế bào gốc được kích hoạt bằng nguồn năng lượng ngoài không gian với tần số kết hợp chính xác nhất. Từ đó, NLG có thể chuyển hoá, chữa lành nhiều loại bệnh.