Home / Tag
Các hành vi hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực mua sắm hàng hóa Các hành vi hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực mua sắm hàng hóa

Các hành vi hạn chế cạnh tranh trong lĩnh vực mua sắm hàng hóa

-   21/09/2023 08:38

Các hành vi hạn chế cạnh tranh đối với gói thầu mua sắm hàng hóa có thể kể đến: Hồ sơ mời thầu gói thầu mua sắm hàng hóa yêu cầu nhân sự tốt nghiệp đại học chuyên ngành kiến trúc hoặc mỹ thuật công nghiệp khi các nhân sự này không trực tiếp thực hiện các công tác lắp đặt, hướng dẫn chạy thử, vận hành...

Kiến nghị tại gói thầu mua sắm thiết bị tại Trường THCS Vĩnh Tân (Bình Dương) : Yêu cầu về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có phù hợp? Kiến nghị tại gói thầu mua sắm thiết bị tại Trường THCS Vĩnh Tân (Bình Dương) : Yêu cầu về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có phù hợp?

Kiến nghị tại gói thầu mua sắm thiết bị tại Trường THCS Vĩnh Tân (Bình Dương) : Yêu cầu về chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng có phù hợp?

-   14/08/2023 18:22

Gói thầu Cung cấp trang thiết bị trường học thuộc Dự án Trường THCS Vĩnh Tân, TP. Tân Uyên (Bình Dương) do Công ty CP Tư vấn Thiết kế xây dựng Việt Trẻ mời thầu.