Home / Tag
Chấm dứt hiệu lực kết quả trúng đấu giá 2 mỏ đất san lấp ở Hà Tĩnh Chấm dứt hiệu lực kết quả trúng đấu giá 2 mỏ đất san lấp ở Hà Tĩnh

Chấm dứt hiệu lực kết quả trúng đấu giá 2 mỏ đất san lấp ở Hà Tĩnh

-   24/10/2021 11:45

Do không hoàn thiện thủ tục theo quy định, 2 công ty trúng đấu giá quyền khai thác mỏ đất san lấp ở Hà Tĩnh đã bị chấm dứt hiệu lực về công nhận kết quả trước đó.

Bộ TN&MT kiến nghị Chính phủ nâng công suất khai thác mỏ đất làm Cao tốc Bắc - Nam Bộ TN&MT kiến nghị Chính phủ nâng công suất khai thác mỏ đất làm Cao tốc Bắc - Nam

Bộ TN&MT kiến nghị Chính phủ nâng công suất khai thác mỏ đất làm Cao tốc Bắc - Nam

-   26/09/2021 20:51

Vừa qua, Bộ TN&MT đã có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo kết quả kiểm tra công tác quản lý, cấp phép thăm dò, khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường cung cấp cho các dự án thành phần thuộc dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017 - 2020. Theo đó, Bộ TN&MT kiến nghị Chính phủ cho phép điều chỉnh nội dung Nghị quyết 60 như đề nghị của Bộ GTVT tại Công văn 9608 ngày 15/9/2021: “Cho phép UBND tỉnh nơi dự án đi qua được điều chỉnh nâng công suất khai thác theo nhu cầu của dự án thành phần trên địa bàn địa phương”.