Home / Tag
HTX Phước Thiện Bình Phước: Nâng giá trị thương hiệu mít ruột đỏ từ chương trình OCOP HTX Phước Thiện Bình Phước: Nâng giá trị thương hiệu mít ruột đỏ từ chương trình OCOP

HTX Phước Thiện Bình Phước: Nâng giá trị thương hiệu mít ruột đỏ từ chương trình OCOP

-   22/11/2021 16:10

“Với mong muốn xây dựng thương hiệu đặc trưng cho địa phương, năm 2017, chúng tôi đã tiến hành gửi mẫu sản phẩm mít ruột đỏ PT79. Sau đó, HTX nhờ cơ quan chức năng kiểm định chất lượng, truy xuất nguồn gốc, tham gia Chương trình OCOP để các sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường”, anh Nguyễn Viết Vị, Giám đốc HTX Phước Thiện cho biết.