largeer
Home / Tag
Bình Dương: Chỉ trong một ngày, công ty Long Gia Bảo trúng liền 2 gói thầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng Bình Dương: Chỉ trong một ngày, công ty Long Gia Bảo trúng liền 2 gói thầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng

Bình Dương: Chỉ trong một ngày, công ty Long Gia Bảo trúng liền 2 gói thầu của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng

-   05/12/2023 16:40

Thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, chỉ trong ngày 1/12/2023, Công ty TNHH MTV Xây dựng Long Gia Bảo trúng liền 2 gói thầu do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Bàu Bàng mời thầu bao gồm cả trúng liên danh và độc lập. Cả hai gói thầu đều một mình một ngựa.