Home / Tag
Gia lai: Gói thầu Cung cấp, lắp đặt các thiết bị mua sắm tập trung năm 2023 trên địa bàn tỉnh có gì bất cập? Gia lai: Gói thầu Cung cấp, lắp đặt các thiết bị mua sắm tập trung năm 2023 trên địa bàn tỉnh có gì bất cập?

Gia lai: Gói thầu Cung cấp, lắp đặt các thiết bị mua sắm tập trung năm 2023 trên địa bàn tỉnh có gì bất cập?

-   12/08/2023 11:26

Gói thầu Cung cấp, lắp đặt các thiết bị mua sắm tập trung năm 2023 trên địa bàn Tỉnh được phát hành HSMT rộng rãi, qua mạng từ ngày 23/6 - 14/7/2023, giá dự toán 14,025 tỷ đồng, danh mục mua sắm bao gồm: máy photocopy (phân thành 3 loại), máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điều hòa nhiệt độ.