Home / Tag
Lập chốt ngăn sông dân phải đi vòng 100km gặt lúa Lập chốt ngăn sông dân phải đi vòng 100km gặt lúa

Lập chốt ngăn sông dân phải đi vòng 100km gặt lúa

-   18/11/2021 14:41

Ông Đỗ Văn Đông, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia Grai (Gia Lai) cho biết: Theo Nghị quyết số 128 của Chính phủ và các văn bản cập nhật danh sách địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 thì xã Ia Khai không nằm trong danh sách vùng dịch, địa phương là “vùng xanh”.