Home / Tag
Xem xét đưa kit xét nghiệm COVID-19 vào diện bình ổn giá Xem xét đưa kit xét nghiệm COVID-19 vào diện bình ổn giá

Xem xét đưa kit xét nghiệm COVID-19 vào diện bình ổn giá

-   15/11/2021 16:22

Thời gian vừa qua, qua theo dõi tin tức trên các phương tiện truyền thông tôi được biết có hiện tượng giá test/kit xét nghiệm có nhiều mức giá khác nhau, ảnh hưởng đến chi phí xét nghiệm của người dân, cũng như doanh nghiệp. Do đó, mới đây Bộ Tài chính đã có văn bản góp ý với Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương thực hiện giá xét nghiệm.