Home / Tag
Liên quan đến các sai phạm tài chính, nhiều cán bộ chủ chốt Trường Đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM bị xử lý kỷ luật Liên quan đến các sai phạm tài chính, nhiều cán bộ chủ chốt Trường Đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM bị xử lý kỷ luật

Liên quan đến các sai phạm tài chính, nhiều cán bộ chủ chốt Trường Đại học sư phạm kỹ thuật TPHCM bị xử lý kỷ luật

-   25/11/2021 16:50

Hội đồng trường Đại học sư phạm Kỹ thuật TPHCM đã ra quyết định kỷ luật nhiều cán bộ chủ chốt sau khi Thanh tra Bộ GD & ĐT có kết luận liên quan đến các sai phạm tài chính . Trong đó, áp dụng hình thức kỷ luật cảnh cáo đối với PGS Lê Hiếu Giang, hiệu phó nhà trường, ông Đỗ Văn Dũng nguyên hiệu trưởng trường và buộc thôi việc đối với một phó đào tạo của trường