Home / Tag
Bình Dương: Công ty Cổ phần Xây lắp – Điện Biwase một mình một ngựa tại gói thầu hơn 8,3 tỷ đồng của khu tái định cư Đại học Quốc gia TP HCM? Bình Dương: Công ty Cổ phần Xây lắp – Điện Biwase một mình một ngựa tại gói thầu hơn 8,3 tỷ đồng của khu tái định cư Đại học Quốc gia TP HCM?

Bình Dương: Công ty Cổ phần Xây lắp – Điện Biwase một mình một ngựa tại gói thầu hơn 8,3 tỷ đồng của khu tái định cư Đại học Quốc gia TP HCM?

-   14/11/2023 12:53

Chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Xây lắp – Điện Biwase dự thâu gói thầu: 3B gồm hạng mục: Điều chỉnh nhà máy xử lý nước thải và điều chỉnh hướng tuyến thoát nước thải từ khu tái định cư Đại học Quốc gia về nhà máy xử lý nước thải khu dân cư Đông An, phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương thuộc dự án: Xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư Đại học Quốc gia TP HCM.