Home / Tag
Biểu dương, động viên lãnh đạo xã, phường bất chấp nguy hiểm khiêng người chết vì COVID đi mai táng Biểu dương, động viên lãnh đạo xã, phường bất chấp nguy hiểm khiêng người chết vì COVID đi mai táng

Biểu dương, động viên lãnh đạo xã, phường bất chấp nguy hiểm khiêng người chết vì COVID đi mai táng

-   23/09/2021 08:32

“Anh em ở dưới cũng trăm công nghìn việc, đây là việc làm bất đắc dĩ trong tình huống cấp bách. Mới có hai trường hợp tử vong, còn tới đây nếu như có nhiều trường hợp tử vong hơn thì lãnh đạo xã, phường lấy sức đâu để đi mai táng cho người quá cố, trong lúc anh em cũng còn điều hành nhiều công việc quan trọng của địa phương nữa. Việc làm vừa rồi của anh em nếu xét về mặt nguyên tắc thì không đúng, nhưng về mặt đạo lí thì rất đáng biểu dương” ông Hoàng Ngọc Đan, Chủ tịch TP Đồng Hới nói.