Home / Tag
Nhà thầu thắc mắc kế hoạch lựa chọn nhà thầu có trước hay sau quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng? Nhà thầu thắc mắc kế hoạch lựa chọn nhà thầu có trước hay sau quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng?

Nhà thầu thắc mắc kế hoạch lựa chọn nhà thầu có trước hay sau quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng?

-   08/09/2023 08:29

Một trong những thắc mắc được nhiều nhà thầu quan tâm là “Kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) có trước hay có sau quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật (KT - KT) đầu tư xây dựng?”.

Vi phạm thời hạn đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia bị xử phạt như thế nào? Vi phạm thời hạn đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia bị xử phạt như thế nào?

Vi phạm thời hạn đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia bị xử phạt như thế nào?

-   04/08/2023 07:52

Thống kê của Báo Đấu thầu cho thấy, mỗi ngày cả nước có khoảng 100 - 130 KHLCNT chậm công bố theo quy định. Thông tin về KHLCNT bị chậm, danh tính của chủ đầu tư, đơn vị phê duyệt các KHLCNT này đều được công khai đều đặn trên Báo Đấu thầu hàng ngày. Tuy nhiên, trong một thời gian khá dài, gần như số lượng về KHLCNT bị đăng tải chậm không thuyên giảm. Vậy Vi phạm thời hạn đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên mạng đấu thầu quốc gia bị xử phạt như thế nào theo quy định pháp luật về đấu thầu.

Nguyên tắc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi dự toán được phê duyệt của gói thầu cao hơn hoặc thấp hơn giá gói thầu như thế nào? Nguyên tắc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi dự toán được phê duyệt của gói thầu cao hơn hoặc thấp hơn giá gói thầu như thế nào?

Nguyên tắc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi dự toán được phê duyệt của gói thầu cao hơn hoặc thấp hơn giá gói thầu như thế nào?

-   03/08/2023 16:16

Thực tiễn hoạt động đấu thầu có nhiều trường hợp phải điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu khi có sự thay đổi về dự toán được phê duyệt của gói thầu. Vậy, việc điều chỉnh này được thực hiện theo nguyên tắc nào?

Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2023 Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2023

Mẫu tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu năm 2023

-   01/08/2023 09:42

Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu chính là văn bản để ghi chép lại toàn bộ các thông tin liên quan đến kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án. Để chuẩn bị kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chủ đầu tư cần lập tờ trình và được chủ thể có thẩm quyền phê duyệt.