largeer
Home / Tag
Kon Tum: Khai mạc Chợ phiên dược liệu, gia súc và các sản phẩm OCOP huyện Đăk Glei năm 2023 Kon Tum: Khai mạc Chợ phiên dược liệu, gia súc và các sản phẩm OCOP huyện Đăk Glei năm 2023

Kon Tum: Khai mạc Chợ phiên dược liệu, gia súc và các sản phẩm OCOP huyện Đăk Glei năm 2023

-   11/12/2023 08:57

Tối 8/12, UBND huyện Đăk Glei phối hợp với Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Lễ khai mạc Chợ phiên dược liệu, gia súc và các sản phẩm OCOP huyện Đăk Glei năm 2023.