Home / Tag
Quảng Ninh: Đề nghị huyện Cô Tô thu hồi 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quảng Ninh: Đề nghị huyện Cô Tô thu hồi 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Quảng Ninh: Đề nghị huyện Cô Tô thu hồi 40 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

-   19/09/2021 16:55

Thanh tra việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) tại huyện Cô Tô, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Quảng Ninh chỉ rõ, công tác quản lý đất đai tại thị trấn Cô Tô và các xã chưa chặt chẽ; để nhiều hộ dân tự ý chuyển mục đích SDĐ từ đất nông nghiệp sang xây dựng các công trình kinh doanh dịch vụ du lịch và làm bãi tập kết vật liệu xây dựng trái phép, nhưng không được phát hiện, xử lý kịp thời.