Home / Tag
HTX tiểu thủ công nghiệp Định Quán - mô hình kinh tế tiên phong đưa nghề mây tre đan về địa phương, tạo công ăn việc làm cho hàng 100 lao động HTX tiểu thủ công nghiệp Định Quán - mô hình kinh tế tiên phong đưa nghề mây tre đan về địa phương, tạo công ăn việc làm cho hàng 100 lao động

HTX tiểu thủ công nghiệp Định Quán - mô hình kinh tế tiên phong đưa nghề mây tre đan về địa phương, tạo công ăn việc làm cho hàng 100 lao động

-   15/09/2021 11:49

HTX tiểu thủ công nghiệp Định Quán tại ấp 2 xã Phú Ngọc, huyện Định Quán nhiều năm qua được xem là mô hình kinh tế tiên phong trong việc đưa nghề về địa phương và có nhiều đóng góp cho quá trình phát triển nghề mây tre đan trên địa bàn huyện. Với việc sản xuất kinh doanh các mặt hàng chính là lục bình, mây, tre, cói…, HTX đã giúp giải quyết công ăn việc làm cho hàng trăm lao động tại xã Phú Ngọc và các xã lân cận.