Home / Tag
HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp hữu cơ Đắk Lắk HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp hữu cơ Đắk Lắk

HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp hữu cơ Đắk Lắk

-   27/09/2021 15:07

Hợp tác xã sản xuất dịch vụ nông nghiệp Hữu cơ Đắk Lắk được thành lập ngày 23/1/2019 với 30 thành viên. Đa số thành viên HTX có tuổi đời rất trẻ, có tâm huyết với kinh tế tập thể, trình độ chuyên môn được đào tạo ở bậc Đại học, cao đẳng.

HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp hữu cơ Đắk Lắk chuẩn hóa theo hướng hữu cơ đưa bơ vào “sân chơi” trái cây cao cấp HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp hữu cơ Đắk Lắk chuẩn hóa theo hướng hữu cơ đưa bơ vào “sân chơi” trái cây cao cấp

HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp hữu cơ Đắk Lắk chuẩn hóa theo hướng hữu cơ đưa bơ vào “sân chơi” trái cây cao cấp

-   25/09/2021 13:39

Nhờ được đầu tư bài bản theo hướng chuẩn hữu cơ, ứng dụng công nghệ trong các khâu từ canh tác đến sau thu hoạch, giống bơ Booth ở HTX sản xuất và dịch vụ nông nghiệp hữu cơ Đắk Lắk (số 99 Nguyễn Khuyến, phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đang tiến dần vào những thị trường cao cấp, tạo đầu ra ổn định cho các thành viên.