Home / Tag
HTX Nông nghiệp và dịch vụ BB hướng đến phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm  HTX Nông nghiệp và dịch vụ BB hướng đến phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm 

HTX Nông nghiệp và dịch vụ BB hướng đến phát triển nông nghiệp sinh thái kết hợp du lịch trải nghiệm 

-   20/09/2021 15:19

HTX Nông nghiệp và dịch vụ BB (xã Sơn Long, Sơn Hòa, Phú Yên) ngay từ khi thành lập đã xác định mục tiêu theo đuổi nông nghiệp công nghệ cao. Chọn sản xuất theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, HTX BB đã và đang tạo ra các sản phẩm rau, củ, quả sạch, chất lượng cao, “gõ cửa” thành công các nhà hàng, siêu thị và thị trường xuất khẩu. Người lao động được tập huấn kỹ thuật cùng môi trường làm việc chuyên nghiệp.