Home / Tag
HTX điển hình trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Bình Dương HTX điển hình trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Bình Dương

HTX điển hình trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở Bình Dương

-   23/09/2021 17:55

“Tôi nhận thấy, khi hình thành chuỗi sản xuất nông nghiệp công nghệ cao cần đưa mỗi người về đúng vị trí của mình. Người nông dân có đất, có kinh nghiệm canh tác. Chúng tôi có hiểu biết về kỹ thuật, về công nghệ, quản lý về quy trình và phát triển thị trường. Qua hơn 3 năm hoạt động, tôi thấy rằng mô hình làm việc này rất hiệu quả', anh Nguyễn Hồng Quyết, Giám đốc HTX Kim Long cho biết.