Home / Tag
HTX Hòa Phong - Phú Yên nhân rộng và phát triển mô hình trồng lúa hữu cơ, xây dựng phát triển “Gạo sạch Tây Hòa” HTX Hòa Phong - Phú Yên nhân rộng và phát triển mô hình trồng lúa hữu cơ, xây dựng phát triển “Gạo sạch Tây Hòa”

HTX Hòa Phong - Phú Yên nhân rộng và phát triển mô hình trồng lúa hữu cơ, xây dựng phát triển “Gạo sạch Tây Hòa”

-   02/10/2021 17:07

Giám đốc HTX Hòa Phong Nguyễn Ngọc Tuấn kể lại: Trước đây, việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, phân bón hóa học ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường, tính hiệu quả kinh tế không cao, còn về sản xuất lúa thì người dân vẫn theo phương thức truyền thống. Đây là trăn trở của của ông Tuấn cùng các thành viên HTX trong nhiều năm gắn bó với cây lúa tại xã Hòa Phong. Tất cả đều luôn hướng tới sản xuất bền vững, giảm tác hại đến môi trường.