Home / Tag
Thương hiệu lúa, gạo Ea Súp và hành trình giúp người nông dân tăng thu nhập của hợp tác xã giảm nghèo Ea Súp Thương hiệu lúa, gạo Ea Súp và hành trình giúp người nông dân tăng thu nhập của hợp tác xã giảm nghèo Ea Súp

Thương hiệu lúa, gạo Ea Súp và hành trình giúp người nông dân tăng thu nhập của hợp tác xã giảm nghèo Ea Súp

-   27/09/2021 16:12

Hợp tác xã giảm nghèo Ea Súp (HTX GNES) được thành lập ngày 15/01/2019, với 9 thành viên và 12 lao động làm việc cho HTX; ngành nghề sản xuất kinh doanh chính: Trồng, kinh doanh lúa và tinh dầu sả; vốn điều lệ: 8 tỷ đồng. HTX thành lập với mục tiêu góp phần xây dựng thương hiệu lúa, gạo Ea Súp và từ đó, giúp người nông dân trồng lúa tăng thu nhập, sản phẩm nông nghiệp có xuất xứ nguồn gốc có chỗ đứng trong thị trường cung ứng và tiêu thụ.