Home / Tag
Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Chư Kbô: 'Bà đỡ' mát tay của nông dân Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Chư Kbô: 'Bà đỡ' mát tay của nông dân

Hợp tác xã Dịch vụ nông nghiệp Chư Kbô: 'Bà đỡ' mát tay của nông dân

-   28/09/2021 15:18

HTX Dịch vụ nông nghiệp Chư Kbô đã có nhiều đổi mới và hoạt động có hiệu quả, nhất là liên kết, liên doanh bao tiêu sản phẩm nông nghiệp cho bà con. Những năm qua, HTX đã thực hiện tốt vai trò 'cầu nối' giữa chính quyền với người nông dân trong việc hướng dẫn người dân ứng dụng khoa học kỹ thuật, bảo vệ thực vật đối với cây trồng, sử dụng các loại giống mới có năng suất chất lượng cao…, góp phần tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội địa phương.