largeer
Home / Tag
Chương trình Tập huấn chia sẻ 'Đâu là cơ hội cho một thế giới đầy thay đổi' Chương trình Tập huấn chia sẻ 'Đâu là cơ hội cho một thế giới đầy thay đổi'

Chương trình Tập huấn chia sẻ 'Đâu là cơ hội cho một thế giới đầy thay đổi'

-   26/12/2023 11:49

Thân gửi Quý Doanh nghiệp hội viên, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh trân trọng kính mời Quý hội viên tham dự Chương trình Tập huấn chia sẻ "Đâu là cơ hội cho một thế giới đầy thay đổi" - Diễn giả: Vũ Kim Hạnh - Chủ tịch Hội hàng Việt Nam chất lượng cao và Tiệc Tất niên 2023.