largeer
Home / Tag
Hội Doanh Nhân trẻ Bình Thuận tổng kết năm 2023 và triển khai hoạt động năm 2024 Hội Doanh Nhân trẻ Bình Thuận tổng kết năm 2023 và triển khai hoạt động năm 2024

Hội Doanh Nhân trẻ Bình Thuận tổng kết năm 2023 và triển khai hoạt động năm 2024

-   15/01/2024 08:47

Chiều ngày 13/1, Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ Bình Thuận đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào Doanh nhân trẻ năm 2023, triển khai hoạt động năm 2024.