largeer
Home / Tag
Hội Doanh nhân trẻ Bình Phước phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức Chương trình Giao lưu ' Kết nối - Giao thương' năm 2023 Hội Doanh nhân trẻ Bình Phước phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức Chương trình Giao lưu ' Kết nối - Giao thương' năm 2023

Hội Doanh nhân trẻ Bình Phước phối hợp cùng Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh tổ chức Chương trình Giao lưu ' Kết nối - Giao thương' năm 2023

-   09/12/2023 16:07

Cùng háo hức chờ đón Chương trình Giao lưu " Kết nối - Giao thương" năm 2023 giữa các Doanh nhân, Doanh nghiệp tỉnh Bình Phước cùng các Doanh nhân, Doanh nghiệp của 63 tỉnh thành trên cả nước.