Home / Tag
Chương trình xúc tiến thương mại TP HCM - Khu công nghiệp Bình Dương Chương trình xúc tiến thương mại TP HCM - Khu công nghiệp Bình Dương

Chương trình xúc tiến thương mại TP HCM - Khu công nghiệp Bình Dương

-   12/11/2023 08:56

Với mục tiêu mở rộng mối quan hệ, tìm kiếm cơ hội đầu tư hợp tác kinh doanh , hỗ trợ hội viên có nhu cầu đầu tư, xúc tiến các sản phẩm, dịch vụ với các Khu công nghiệp, Hội Doanh Nhân Trẻ TP.HCM kết hợp với Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương cùng các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp VSIP, Sóng Thần, ...tổ chức chương trình Xúc Tiến Thương Mại.

Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường tạo điều kiện hỗ trợ, kết nối Doanh nghiệp hội viên trong Hội Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường tạo điều kiện hỗ trợ, kết nối Doanh nghiệp hội viên trong Hội

Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương tiếp tục đẩy mạnh và tăng cường tạo điều kiện hỗ trợ, kết nối Doanh nghiệp hội viên trong Hội

-   09/11/2023 17:03

Chiều ngày 07/11/2023, Chi hội Doanh Nhân Trẻ Thành phố Tân Uyên tổ chức chương trình "Thăm Doanh nghiệp Hội viên Chi hội Doanh Nhân Trẻ Thành phố Tân Uyên".

Thẩm định Doanh nghiệp chuẩn bị cho công tác Kết nạp Hội viên Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương Thẩm định Doanh nghiệp chuẩn bị cho công tác Kết nạp Hội viên Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương

Thẩm định Doanh nghiệp chuẩn bị cho công tác Kết nạp Hội viên Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương

-   07/11/2023 17:05

Ngày 07/11/2023, Ban Quản lý và Phát triển Hội viên tiếp tục tổ chức chương trình Thẩm định Doanh nghiệp chuẩn bị cho công tác Kết nạp Hội viên Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương.

Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương phối hợp Đoàn khoa Kinh tế - Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức chương trình Toạ đàm 'Vai trò của Hội, Câu lạc bộ trong phát triển kinh tế, xã hội' Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương phối hợp Đoàn khoa Kinh tế - Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức chương trình Toạ đàm 'Vai trò của Hội, Câu lạc bộ trong phát triển kinh tế, xã hội'

Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương phối hợp Đoàn khoa Kinh tế - Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức chương trình Toạ đàm 'Vai trò của Hội, Câu lạc bộ trong phát triển kinh tế, xã hội'

-   25/10/2023 16:57

Ngày 21/10/2023, Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương phối hợp Đoàn khoa Kinh tế - Trường Đại học Thủ Dầu Một tổ chức chương trình Toạ đàm "Vai trò của Hội, Câu lạc bộ trong phát triển kinh tế, xã hội" tại Trung tâm Sáng kiến cộng đồng và hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Bình Dương.