largeer
Home / Tag
Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam – Chặng đường 30 năm hình thành và phát triển Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam – Chặng đường 30 năm hình thành và phát triển

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam – Chặng đường 30 năm hình thành và phát triển

-   14/11/2023 16:05

Năm 2023 là năm ghi dấu chặng đường 30 năm hình thành và phát triển tổ chức Hội và phong trào Doanh nhân trẻ (DNT) Việt Nam.