largeer
Home / Tag
Hội DN Trẻ Bình Dương tiếp tục thực hiện hoạt động gặp gỡ, thăm Doanh nghiệp, thẩm định cho công tác kết nạp Hội viên năm 2023 Hội DN Trẻ Bình Dương tiếp tục thực hiện hoạt động gặp gỡ, thăm Doanh nghiệp, thẩm định cho công tác kết nạp Hội viên năm 2023

Hội DN Trẻ Bình Dương tiếp tục thực hiện hoạt động gặp gỡ, thăm Doanh nghiệp, thẩm định cho công tác kết nạp Hội viên năm 2023

-   21/11/2023 09:42

Ngày 20/11/2023, Hội Doanh Nhân Trẻ Bình Dương tổ chức chương trình thẩm định Hội viên, đây là chương trình thẩm định Doanh nghiệp thứ 2 trong tháng 11 năm 2023.

Hơn 80 Hội viên và Doanh nghiệp tham gia chương trình cà phê doanh nhân Hội DN trẻ Bình Dương Hơn 80 Hội viên và Doanh nghiệp tham gia chương trình cà phê doanh nhân Hội DN trẻ Bình Dương

Hơn 80 Hội viên và Doanh nghiệp tham gia chương trình cà phê doanh nhân Hội DN trẻ Bình Dương

-   14/11/2023 09:07

Nhằm giúp cho Hội viên hiểu rõ hơn về các quy trình, thủ tục tham gia hội, các chính sách, quyền và lợi ích của hội viên khi trở thành hội viên Hội Doanh nhân trẻ Bình Dương.