Home / Tag
Dự kiến ngày 1-11 học sinh ở Đồng Nai sẽ được đến trường Dự kiến ngày 1-11 học sinh ở Đồng Nai sẽ được đến trường

Dự kiến ngày 1-11 học sinh ở Đồng Nai sẽ được đến trường

-   13/10/2021 07:06

“Đây là dự kiến, nếu chúng ta chuẩn bị tốt sẽ bàn giao trường học, còn nếu phức tạp sẽ tính toán tiếp. Sau đó tính toán giữ lại cơ sở cách ly, điều trị để bước vào giai đoạn quản lý xã hội theo hướng quản trị rủi ro. Từng xã, phường cũng phải chuẩn bị chu đáo, chặt chẽ” - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh cho biết.