largeer
Home / Tag
Hoa hậu Môi trường Thế giới - Nguyễn Thanh Hà được chọn đảm nhận vai trò đại sứ Tuần lễ Du lịch TP.HCM 2023 Hoa hậu Môi trường Thế giới - Nguyễn Thanh Hà được chọn đảm nhận vai trò đại sứ Tuần lễ Du lịch TP.HCM 2023

Hoa hậu Môi trường Thế giới - Nguyễn Thanh Hà được chọn đảm nhận vai trò đại sứ Tuần lễ Du lịch TP.HCM 2023

-   04/12/2023 09:12

Hoa hậu Môi trường Thế giới Nguyễn Thanh Hà bày tỏ mong muốn du khách sẽ tham gia vào hành trình xây dựng giá trị sống xanh của thành phố và giữ gìn sự thân thiện với môi trường.