Home / Tag
Ảnh hưởng dịch nông sản bí đầu ra, hiệp hội thanh long Bình Thuận kêu cứu Ảnh hưởng dịch nông sản bí đầu ra, hiệp hội thanh long Bình Thuận kêu cứu

Ảnh hưởng dịch nông sản bí đầu ra, hiệp hội thanh long Bình Thuận kêu cứu

-   25/11/2021 19:06

Thị trường trong nước và thị trường xuất khẩu bị thu hẹp do nhu cầu tiêu dùng giảm mạnh. Chi phí vận chuyển và chi phí cho hoạt động sản xuất, kinh doanh tăng cao, lao động mất việc làm, dòng tiền bị đứt gãy, doanh thu không đủ chi, không có nguồn trả lãi vay. Nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã thanh long thiếu vốn cho sản xuất, kinh doanh, do hạn chế về tiềm lực tài chính, khả năng thanh khoản của doanh nghiệp suy giảm, cạn kiệt sức chống chịu của doanh nghiệp.