largeer
Home / Tag
Gói thầu 9,8 tỷ đồng tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Sai sót dẫn đến kiến nghị, phải hủy thầu Gói thầu 9,8 tỷ đồng tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Sai sót dẫn đến kiến nghị, phải hủy thầu

Gói thầu 9,8 tỷ đồng tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước: Sai sót dẫn đến kiến nghị, phải hủy thầu

-   21/01/2024 10:42

Dù đã lựa chọn được nhà thầu trúng thầu từ ngày 18/12/2023, song mới đây, Gói thầu Mua sắm máy vi tính để bàn chuyên dùng và thông thường tại Cục Công nghệ thông tin, Thống kê và Kiểm định hàng dự trữ thuộc Tổng cục Dự trữ Nhà nước bất ngờ bị thông báo hủy thầu. Theo Bên mời thầu, việc hủy thầu nhằm mục đích rà soát lại hồ sơ mời thầu (HSMT) do có các nội dung chưa chặt chẽ, làm phát sinh kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu.