Home / Tag
Liên danh VIETUR - nhà thầu duy nhất đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu 5.10 tại sân bay Long Thành gồm những công ty nào? Liên danh VIETUR - nhà thầu duy nhất đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu 5.10 tại sân bay Long Thành gồm những công ty nào?

Liên danh VIETUR - nhà thầu duy nhất đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu 5.10 tại sân bay Long Thành gồm những công ty nào?

-   02/08/2023 17:03

Liên danh VIETUR bao gồm 10 thành viên: Tập đoàn Công nghiệp và Thương mại Xây dựng IC ISTAS, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Newtecons, Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng SOL E&C, Tổng Công ty Xây dựng Số 1, Công ty cổ phần Kết cấu Thép ATAD, Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex), Công ty cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings, Công ty cổ phần Hawee Cơ điện, Tổng Công ty Xây dựng Hà Nội.