largeer
Home / Tag
Đấu thầu lần 2 Gói thầu 107 tỷ đồng xây Bảo tàng Đà Nẵng: Từ đối đầu chuyển sang hợp tác để trúng thầu Đấu thầu lần 2 Gói thầu 107 tỷ đồng xây Bảo tàng Đà Nẵng: Từ đối đầu chuyển sang hợp tác để trúng thầu

Đấu thầu lần 2 Gói thầu 107 tỷ đồng xây Bảo tàng Đà Nẵng: Từ đối đầu chuyển sang hợp tác để trúng thầu

-   21/01/2024 11:49

Theo thông tin trên Báo Đấu thầu, sau những trúc trắc trong tổ chức lựa chọn nhà thầu dẫn đến phải hủy thầu, Gói thầu Xây dựng nội thất và trưng bày thuộc Dự án Cải tạo, nâng cấp cơ sở 42 Bạch Đằng để làm Bảo tàng Đà Nẵng đã được đấu thầu lại và vừa hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu.